27.4.2021  18:00

MIKA HEINCZINGER

miniKONCERT (on-line)

Mika Heinczinger je skvělý maďarský hudebník, jehož hudba vás chytne za srdce. 

VIDEO NAJDETE NA YOUTUBE KANÁLU

"OBVODNÍ KNIHOVNA SKVRŇANY A M-KLUB":

https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ/featured

Maďarský hudebník Mika Heinczinger se hudbě věnuje od dětství. Vyrůstal v Nagymarosu a v současné době žije se svou rodinou v Sződu. 


Je zakládajícím členem úspěšné maďarské skupiny Misztrál, kde hraje na flétny, klarinet, brumle a další nástroje a také zpívá. Je též autorem hudby k mnoha písním (texty Misztrálu je poezie (především) maďarských básníků).

Misztrál dosud vydal patnáct sólových desek a odehrál  mnoho vystoupení od Karpatské kotliny po USA. 


Mika Heinczinger také vystupuje sólově. Nahrál dvě alba - v roce 2012 album Gyöngy (Perla) a v roce 2017  ÉgIgézők (Hořáky). Pořádá koncerty, kde hraje sám nebo s různými hosty.


V roce 2020 se stal členem nové skupiny Sajba.  Sajba je maďarská etno-ambientní psy-folková skupina založená třemi hudebníky různých žánrů. Používá tradiční a elektronické nástroje. Některé texty si píší sami, ale hrají také  maďarské lidové písně a básně v jejich vlastní koncepci.Hungarian musician Mika Heinczinger has been involved in music since childhood. He grew up in Nagymaros and currently lives with his family in Sződ.


He is a founding member of the successful Hungarian band Misztrál, where he plays flutes, clarinet, drums and other instruments and also sings. He is also the author of music for many songs (the lyrics of Mistral are the poetry of (especially) Hungarian poets).

Mistral has released fifteen solo albums so far and has performed many performances from the Carpathian Basin to the USA.


Mika Heinczinger also performs solo. He recorded two albums - in 2012 the album Gyöngy (Pearl) and in 2017 ÉgIgézők (Burners). He organizes concerts where he plays alone or with various guests.


In 2020, he became a member of the new Sajba group. Sajba is a Hungarian ethno-ambient dog-folk group founded by three musicians of different genres. Uses traditional and electronic tools. They write some lyrics themselves, but they also play Hungarian folk songs and poems in their own concept.

© 2020-2022 Knihovna města Plzně, p. o., Obvodní knihovna Skvrňany & M-klub l Macháčkova 28, 318 00 Plzeň T: +420 378 038 261 l M: +420 724 602 897  I E: mklub.plzen@seznam.cz, skvrnany@plzen.eu I W: www.knihovna.plzen.eu
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky