21. 4. 2021  18:00
ASHA QUINN
miniKONCERT (on-line)

Naším vzácným hostem v sérii miniKoncertů je britský hudebník, v současné době žijící v Maďarsku, v Budapešti, Asha Quinn.


Our rare guest in the mini-Concerts series is a British musician, currently living in Hungary, in Budapest, Asha Quinn.


VIDEO NAJDETE NA YOUTUBE KANÁLU
"OBVODNÍ KNIHOVNA SKVRŇANY A M-KLUB":


"Původně jsem byl umělcem stylu "New Age" pod vydavatelstvím New World Music, známým nejprve jako Denis Quinn, poté jednoduše jako "Asha", a později jsem se stal nezávislým duchovním písničkářem. 

Jsem také známý jako Asher Quinn a Asha Elijah. Všechny písničky, které zpívám, jsou k dispozici ke stažení nebo jsou na CD (kromě několika "živých" koncertních) prostřednictvím mé webové stránky  www.ashaquinn.com .


Komponuji a zpívám z vyšší lásky a na filmech, uvedených na mém youtube kanálu   https://www.youtube.com/c/AshaSongs  se snažím ve všech věcech vyjádřit to božské. 

Moje písně jsou duchovní a filmy jsou vždy zasazeny do přírody, takže jsou jednoduché, přímé, přirozené a pravdivé. Vyjadřují hluboký pocit duchovní lásky, který si přeji vyjádřit, že naše smrtelné já je tak bezpodmínečně a něžně milováno naším vyšším, věčným já. 

Tvořím intuitivně a mám silný smysl pro duchovní povolání, které má prostřednictvím hudby vyjádřit opětovné spojení s božstvím. ""I was originally a new-age artist with New World Music, known first as Denis Quinn, and then simply as 'Asha', and later became an independent spiritual singer-songwriter. 

I'm also known as Asher Quinn and Asha Elijah. All the songs I sing are available as downloads or are on CD (except a few 'live' in-concert ones) through my website  www.ashaquinn.com.


I compose and sing from higher love, and in these films listed on my youtube channel https://www.youtube.com/c/AshaSongs I seek to express the divine in all things. 

My songs are spiritual and the films are invariably set in nature, so they are simple, straightforward, natural and true offerings. They express a profound sense of spiritual love that I wish to convey, that our mortal self is so unconditionally and tenderly loved by our higher, eternal self. 

I create intuitively and have a strong sense of spiritual calling, which is to express a reconnection to divinity through music. There are descriptions that accompany each song and film."


© 2020-2022 Knihovna města Plzně, p. o., Obvodní knihovna Skvrňany & M-klub l Macháčkova 28, 318 00 Plzeň T: +420 378 038 261 l M: +420 724 602 897  I E: mklub.plzen@seznam.cz, skvrnany@plzen.eu I W: www.knihovna.plzen.eu
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky